logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  31 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีแห่งใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  28 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาการณ์ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีแห่งใหม่ จำนวน ๑ หลัง
  14 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ จำนวน ๒ หลัง
  4 มิถุนายน 2557