logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  6 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  2 ธันวาคม 2563
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  18 พฤศจิกายน 2563
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  19 ตุลาคม 2563
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  20 มิถุนายน 2562
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  4 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ 1) กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่
  5 เมษายน 2562
 • เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 มีนาคม 2562
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานีขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
  5 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานีรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
  6 กุมภาพันธ์ 2558