logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวชุมชนและเพื่อบูรณาการเครือข่ายร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กำหนดการจัดงานดังกล่าวในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.1568 (โรงเรียนบ้านห้วยสำราญเดิม) ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5
  ขอเชิญร่วมงาน ชม ชิม ซ้อป สินค้าของเกษตรกรและสินค้ากองทุนหมู่บ้าน ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องป...
  10 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
  ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินติดกับที่ราชพัสดุ
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4
  ขอเชิญร่วมงาน ชม ชิม ซ้อป สินค้าของเกษตรกรและสินค้ากองทุนหมู่บ้าน ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องป...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง