logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินติดกับที่ราชพัสดุ เสนอขายที่ดิน....เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพญ์ของรัฐ เงื่อนไข...1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

2.ที่ดินอยู่ติดกับที่ราชพัสดุ

อัลบั้มภาพ

18 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6...
  20 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5
  ขอเชิญร่วมงาน ชม ชิม ซ้อป สินค้าของเกษตรกรและสินค้ากองทุนหมู่บ้าน ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องป...
  10 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4
  ขอเชิญร่วมงาน ชม ชิม ซ้อป สินค้าของเกษตรกรและสินค้ากองทุนหมู่บ้าน ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องป...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง