logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมงาน ชม ชิม ซ้อป สินค้าของเกษตรกรและสินค้ากองทุนหมู่บ้าน ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และรับฟังบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาค้าวเพื่อเชื่อมโยงตลาดชุมชน ) ในวันพฤษหัสดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. - 15.00น. ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.1568 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ (เดิม) ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

***ขอให้ผู้เขาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน***

อัลบั้มภาพ

16 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6...
  20 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การจัดโครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5
  ขอเชิญร่วมงาน ชม ชิม ซ้อป สินค้าของเกษตรกรและสินค้ากองทุนหมู่บ้าน ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องป...
  10 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
  ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินติดกับที่ราชพัสดุ
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง