logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  15 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนจัดการฐานข้อมูล ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  3 เมษายน 2563
 • การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  26 กันยายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  20 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องการขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  31 มกราคม 2562
 • การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  31 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  22 พฤษภาคม 2561
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 พฤษภาคม 2561
 • เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 มีนาคม 2561
 • เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  30 มีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 มีนาคม 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  8 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 มกราคม 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  21 ธันวาคม 2560