logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการที่ราชพัสดุ และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และให้บริการด้วยความเต็มใจ

22 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 761 ครั้ง